120kW VETO Cont

Ulvsby skola Karlstadskommun 120kW Maxicont, numera heter den VETO Cont (Närheten av Molkom)
Publicerad i Referenser