Flisbrännare

flisbrannare-smallFlexibilitet och valfrihet – varför elda med bara ett sorts bränsle? Elda med det som är bekvämast eller mest ekonomiskt för tillfället!
Söker Du en brikettbrännare, en flisbrännare, en torvbrännare eller en pelletsbrännare? Det betyder att Du söker efter en Veto-brännare.

Våra stoker brännare, som kallas Veto, kan eldas med de flesta skruvmatningsbara, brännbara material som finns på marknaden – t.ex. flis, spån, briketter, pellets, säd, bittorv mm. Materialets fuktighet bör inte överskrida 45 %. Brännaren dockas sedan till en panna, t.ex. en Veto-panna. Dessa finns att läsa om under Värmepannor.

sluss-med-brh1En cellsluss kan installeras på samtliga brännare från 40 kW med undantag för Veto Talkkari och Veto Mat.
Till fjäderomröraren (utan färdigt förråd) ingår cellsluss som standardutrustning.
Den kan installeras i varierande utrymmen eftersom konstruktionen ger möjlighet till ändringar i matningsriktning och höjd.

Cellslussen skyddar från bakbrand genom att den är helt lufttät, hindrar fritt luftflöde från silo till panna och den hindrar flödet av heta brännbara gaser in i bränsleförrådet.
En öppen bränslesilo kan byggas endast om en sluss med cellmatning installeras.

Fjäderomrörare40_beskurenVeto Fjäderomrörare
är en robust bränslematare för fasta bränslen och avsedd för uppvärmning av medelstora och stora fastigheter. Fjäderomrörare är Ditt val när Du kräver driftsäkerhet av bränslemataren eller om Du behöver en stor bränselsilo med lång påfyllningsintervall. Fjäderomröraren är en kraftig konstruktion med fjädrar som tvingar runt bränslet. Bränslet matas från fjäderomröraren via en matarskruv genom slussen och vidare in i brännhuvudet.
Fjäderomröraren har en jämn inmatning även med bränslen av varierande kvalité.
Fjäderomröraren finns även med färdigt förråd.

Effekter: 40 kW – 990 kW.
Produktbeskrivning (pdf) Video

Veto-8Veto 8 är en stokerbrännare för fasta bränslen och den är speciellt framtagen för att klara av inmatning av ett antal olika fasta bränslen från 8 m3-11 m3 förråd.
Helt ny teknik i matarskruvar och anläggningen är måttsatt med tanke på att få ned transportkostnader.

EFFEKT OCH STORLEK
Bränslebehållare kan erhållas på 8 m3 eller 11 m3. Dess utformning ger möjlighet till stor volym och låg påfyllningshöjd. Den lufttäta påbyggnadssilon och breda påfyllningsluckan kan monteras i fyra olika riktningar.

Brännare kan fås med effekter på 40 kW, 60 kW, 80 kW eller 120 kW. Som extrautrustning finns även brännare på 80 kW eller 120 kW med rörligt roster. Det rörliga rostret motverkar sintring av askan i brännhuvudet. Konstruktionen av gjutjärn ger ren förbränning, ett jämnt brännresultat och har lång livstid.

Produktbeskrivning (pdf) Video

Veto-6-024-copyVeto 6 är det senaste tillskottet i vår serie med fastbränslebrännare. Den speciellt utvecklad för krävande förhållanden. Tack vare den långa påfyllningsintervallen, driftsäkerheten och den robusta konstruktionen är Veto 6 lätt och enkel att använda. Säkerhetsanordningarna ingår i Veto 6 standardutrustning.

EFFEKT OCH STORLEK
Standardsilon är på 2 m3 och det finns påbyggnadssilon i två storlekar: 2 m3och 4 m3.
De flexibla bränslesilona och  möjligheten att ändra på matarskrvens längd gör att Veto 6  passar till de flesta utrymmena.

Brännare kan fås med effekter på 40 kW, 60 kW, 80 kW eller 120 kW.
Som extrautrustning finns även brännare på 80 kW eller 120 kW med rörligt roster. Det rörliga rostret motverkar sintring av askan i brännhuvudet.
Konstruktionen av gjutjärn ger ren förbränning, ett jämnt brännresultat och har lång livstid.

Produktbeskrivning (pdf) Video

Flisomat40Flisomat är en stokerbrännare för fasta bränslen som är avsedd för uppvärmning av små och medelstora fastigheter.

EFFEKT
Brännare kan fås med effekter på 40 kW, 60 kW, 80 kW eller 120 kW. Som extrautrustning finns även brännare på 80 kW eller 120 kW med rörligt roster. Det rörliga rostret motverkar sintring av askan i brännhuvudet. Konstruktionen av gjutjärn ger ren förbränning, ett jämnt brännresultat och har lång livstid.

BRÄNSLESILOSTORLEKAR
Flisomat bränslebehållarens standarddel rymmer 1 m3. Behållarvolymen kan utökas med olika påbyggnadsdelar, t ex en rak silo, en silo med sidopåfyllning och en silo som påfylls med en frontlastare. Nedan kan du se de olika påbyggnadsdelarna till Flisomat-bränslebehållaren.

Produktbeskrivning (pdf) Video

VetoMatVeto Mat är en stokerbrännare för fasta bränslen och är lämplig för villor och mindre byggnader upp till ca 500 m2.

Denna stoker är en funktionssäker, flexibel och stabil enhet som är lämplig för små ytor med miljövänlig automatisk uppvärmning. Låg påfyllningshöjd och möjlighet att välja påfyllningsriktning är exempel på valmöjligheterna som framförallt ger bra användarkomfort.

EFFEKT
Veto Mat finns i ett enda utförande med 40 kW effekt och en bränslebehållare på 500 liter.

BRÄNSLEN
Lämpliga bränslen i Veto Mat är flis, spån, pellets, briketter, bittorv mm. Materialets fuktighet bör ej vara mer än 45 %. Bränslet bör vara mindre än 50 mm.

Produktbeskrivning (pdf) Video

  VT20kW200Veto Talkkari är en stokerbrännare för fasta bränslen och är lämplig för villor och byggnader upp till ca 400 m2. Tack vare det kompakta formatet ryms den även i små utrymmen, brännaren behöver bara ca en meter framför pannan.

EFFEKT
Veto Talkkari kan erhållas med effekter om 20 eller 40 kW. Bränslebehållare finns i storlekar på 200 eller 450 liter. Säker och enkel påfyllning gör att bränslet räcker i de flesta fall flera dygn, beroende på värmebehovet.

BRÄNSLEN
Lämpliga bränslen i Veto Talkkari är flis, spån, pellets, briketter, bittorv mm. Man bör tänka på att inte elda med material som är fuktigare än 45 %. Bränslet bör vara mindre än 40 mm. Det finns även möjlighet att använda fast bränsle och olja parallellt eller växelvis.

DRIFTSÄKERHET
Veto-brännaren är driftsäker och lätthanterlig. Den är testad av både Finska Statens Provningsanstalt och Svenska Statens Provningsanstalt och är naturligtvis miljögodkänd för eldning i tättbebyggt område.

TEKNIK
I Veto Talkkari ingår styrutrustning där en VT 5400-styrcentral med relästyrning sköter brännarens drift. Brännaren fungerar enligt fyrhållningsteknik, vilket innebär att brännaren inte slocknar utan bevarar hela tiden underhållningsfyr, även när effektbehovet gör att bränsle inte matas fram hela tiden. Tändningen sker manuellt.

Produktbeskrivning (pdf)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>